Pro-Active Studio

Andrzej Mroczek

Od 2012 roku firma zmieniła nazwę z Power Active Studio na Pro-Active Studio.